Nr lokalu Powierzchnia użytkowa (m²) Ilość pokoi Dodatkowa powierzchnia (ogród) (m²) Cena (zł.) Status
1 44,38 3 - - sprzedane
2 47,56 3 - - sprzedane
3 49,00 2 - - sprzedane
4 50,51 2 - - sprzedane
5 37,58 2 - - sprzedane
6 35,90 2 1,6 (loggia) - sprzedane
7 28,59 1 - - sprzedane
8 29,03 1 31,30 - sprzedane
9 28,57 1 32,94 - sprzedane
10 28,11 1 81,00 - sprzedane
11 33,95 1 117,99 - sprzedane
12 44,22 2 61,73 - sprzedane
13 24,08 1 - - sprzedane