Nr lokalu Powierzchnia użytkowa (m²) Ilość pokoi Dodatkowa powierzchnia (ogród) (m²) Cena (zł.) Status
14 30,56 1 1,11 - sprzedane
15 30,26 1 1,11 - sprzedane
16 27,75 1 1,13 - sprzedane
17 46,05 2 1,78 - sprzedane
18 42,21 2 1,74 - sprzedane
19 41,81 2 1,26 - sprzedane
20 35,90 2 1,6 - sprzedane
21 28,59 1 - - sprzedane
22 29,03 1 3,60 - sprzedane
23 28,56 1 3,60 - sprzedane
24 28,11 1 3,60 - sprzedane
25 33,95 1 3,60 - sprzedane
26 28,81 1 3,60 - sprzedane
27 24,46 1 2,21 - sprzedane
28 25,79 1 1,98 - sprzedane
29 31,58 1 - - sprzedane
30 41,00 2 0,74 - sprzedane